Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1. SATICI

 

Adres: Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Balance Güneşli No:19/1A Bağcılar/İstanbul


Ünvan: SİLVERPLUS JEWELLERY - BİLAL AĞCA


Telefon: 0(850) 255 09 55


E-mail Adresi: [email protected]

 

1.2. ALICI

 

İsim: {FATURAALICI}


T.C. Kimlik Numarası: {TCKIMLIKNO}


Fatura Adresi: {FATURAADRES}


E-posta Adresi: {TESLIMATEPOSTA}


Telefon: {FATURATELEFON}

 

MADDE 2- KONU

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.silverplus.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini gerçekleştirdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün(lerin) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)

 

Sepet İçeriği:

 

{URUNKALEMLERI}

 

Ürünün(lerin) niteliği ve satış fiyatı yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

 

Kargoyu Teslim Alacak Kişi/Kurum: {TESLIMATALICI}

 

Kargo Firması: {KARGOADI}

 

Kargo Adresi: {TESLIMATADRES}

 

Teslimat, Kargo Firması tarafından ALICI’nın yukarıda belirtmiş olduğu adresine yapılacaktır.

 

Ödemenin Kredi Kartı, Banka Kartı ve PayTR yöntemleri ile yapılması durumunda ödeme tamamlanmış olmaktadır. Banka Havalesi/EFT veya Kapıda Ödeme şeklinde yapılan ödemelerde ödeme hesabımıza yatırıldıktan sonra ödeme tamamlanmış olacaktır.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. ALICI, SATICI’ya ait https://www.silverplus.com.tr alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün(lerin) https://www.silverplus.com.tr alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

4.2. TARAFLAR, işbu sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

 

4.3. Sözleşme konusu ürünün(lerin) teslimatı için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

 

4.4. Sözleşme konusu ürüne(lere) ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki sorumluluk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.5. ALICI tarafından, sözleşme konusu ürüne(lere) ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “Hesaba Yatırma/EFT” şeklinde yapılması durumunda ALICI, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın [email protected] e-mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından bu IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN numarasını SATICI’ya bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz.

 

4.6. SATICI, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ALICI tarafından Bilal AĞCA kuruluşu olan Silverplus Jewellery’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Silverplus Jewellery'nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

4.7. ALICI, satın aldığı ürünü(leri) kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.8. ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alışveriş yapamaz.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne konu ürünün(lerin) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (ondört) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. ALICI, cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü(leri) işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 7 (yedi) gün içinde SATICI, cayma hakkına konu ürünün(lerin) bedelini aynı ödeme şekli ile ALICI’ya iade edecektir. SATICI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (ondört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu hakkın kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI’ya teslim edilen ürün ya da ürünlerin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi gerekmektedir.

 

Adres: Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Balance Güneşli No:19/1A Bağcılar/İstanbul


E-mail Adresi: [email protected]

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 
 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler
  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan ürünler
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
  d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar
  e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
  f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi ürünler
  g) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan ürün ve hizmetler
 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

SATICI

 

SİLVERPLUS JEWELLERY - BİLAL AĞCA

 

ALICI

 

{FATURAALICI}

 

Tarih : {TARIH}

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.